El

Facebook

Titta gärna in på Facebook-sidan!

KontaktMobil
0705 - 911949


Email
jesper@jhrk.se

Adress

Timmervik 105
44291 Romelanda

I denna upphandling hjälper jag Dig att både kontrollera status innan upphandling, dvs. hur mår Din anläggning samt att upphandling därefter eventuellt sker mot minst 2 energibolag.

Generellt så är skillnaden liten mellan olika energibolag gällande prissättning, det viktiga är generellt att först säkerställa Din egen driftanläggning, DEN BILLIGASTE ELEN ÄR DEN DU INTE ANVÄNDER !

Vid nybyggnation ställs oftast andra krav, vad är mest ekonomiskt för byggnation eller placering, naturgas kanske är bäst just där Du avser bygga, då kan det vara intressant att välja någon speciell elleverantör, många frågor som vi gemensamt arbetar fram inför byggnation.