ISO

Facebook

Titta gärna in på Facebook-sidan!

KontaktMobil
0705 - 911949


Email
jesper@jhrk.se

Adress

Timmervik 105
44291 Romelanda

Kanske önskar Ni certifiera Ert företag eller orkar Ni inte driva den befintliga processen ?

Då är jag gärna Er projektledare !

Genom mångårig projektledning inom ISO-certifieringar hjälper jag Er att slippa hamna i en onödigt lång och segdragen process.

Det är lätt att Ni redan innan certifieringsgodkännandet tappat den nödvändiga energin för att få projektet i hamn samt implementera det, befintliga godkända certifieringar kan vara svåra att hålla levande samt att certifieringen inte får den positiva effekt som eftersträvats.