Energi

Facebook

Titta gärna in på Facebook-sidan!

KontaktMobil
0705 - 911949


Email
jesper@jhrk.se

Adress

Timmervik 105
44291 Romelanda

Generellt så är skillnaden liten mellan olika energibolag gällande prissättning, det viktiga är generellt att först säkerställa Din egen driftanläggning, DEN BILLIGASTE ELEN ÄR DEN DU INTE ANVÄNDER !

Inom Energi-sidan arbetar jag därför med att energieffektivisera kunders anläggningar både genom analyser via entreprenörer samt elbolag för att hitta eventuella driftstörningar.

Oftast kan det ta lång tid för ett företag att hitta eller till och med inse att dom har något fel i sin anläggning. Via analyser hittar man lättare felen som tidigare kan avhjälpas samt att efterlevnad av gjorda förändringar kan bibehållas.

Inom detta segment erbjuder jag även upphandling och beslutsunderlag av elavtal samt bevakning av energiportföljer samt konsulter som hjälper Dig med mer ingående projektering så som:

- Energi
Energideklarationer
Energieffektivisering
Energihushållning
Energiutbildning
Energiproduktionsanläggningar

- Miljö
Analys av inomhusmiljö

- Rörkonstruktioner
Projektering
Injustering
Besiktning & kontroll
Förfrågningsunderlag

- Luftbehandlingssystem
Projektering
Injustering
Besiktning & kontroll
Förfrågningsunderlag

- Styr & regler fastighetsautomation
Samordnad funktionsprovning
Funktionskontroller
Förfrågningsunderlag

- Projektledning
Budgetarbete
Upphandling
Ekonomiuppföljning
Projekteringsledning
Byggledning
Bidragsansökningar
Slutredovisning

- Besiktning & kontroll
Entrepenadbesiktningar
Kontrollbesiktningar

- Drift & Underhåll
Drift- & skötselinstruktioner
Utbildning av driftpersonal